logo a vizuální styl restaurace Vinohradský parlament
2016

klient Together
design Petr Štěpán
marketing a produkce Yezede
foto Kubo Krížo
web development Jan Borecký
písmo Topol