logo a vizuální styl belgické brasserie Bruxx
2017

klient Together
design Petr Štěpán
ilustrace Filip Štorch
foto Kubo Krížo
marketing a produkce Yezede
web development Jan Borecký
písmo Druk, Founders Grotesk