logo a vizuální styl Stezky korunami stromů
2014

klient Erlebnis Akademie AG
design Petr Štěpán, Pavel Lev, Ondřej Kahánek (Studio Najbrt)
foto Jiří Veselka
písmo Circular