vizuální styl Českých drah
2009–2014

klient České dráhy
design Petr Štěpán, Bohumil Vašák, Pavel Lev (Studio Najbrt)
interiéry kolejových vozidel Šárka Zíková (zetzetzet)
písmo ČD Fedra