logo a vizuální styl ČD Cargo
2008

klient České dráhy
design Petr Štěpán (Studio Najbrt)
foto Jiří Veselka, Viktor Tuček
písmo ČD Fedra