programy pro České centrum New York
2009

klient České centrum New York
design Petr Štěpán (Studio Najbrt)
písma různá, Raldo