President Petr Pavel official portraits and post stamps design
2023

client Czech post, Office of the President of the Republic
design Petr Štěpán, Tomáš Brousil
concept Richard Kolbe, Martin Klčo, Martin Přikryl, Martyn Starý, Petr Štěpán
copy Richard Kolbe
styling Štěpánka Pivcová
production Petra Vykydalová
photo Jana Jabůrková, Jiří Turek (J3T)
application photo Viktor Tuček
typeface PPP Sans (custom)