logo a vizuální styl Together Restaurants
2018

klient Together
design Petr Štěpán
foto Kubo Krížo
marketing a produkce Yezede
web development Jan Borecký
písmo GT Pressura Mono