logo a vizuální styl Foodway Catering
2018

klient Together
design Petr Štěpán
marketing a produkce Yezede
web development Jan Borecký
písmo GT America