logo a vizuální styl české účasti na Expu 2010 v Šanghaji
2010

klient Ministerstvo zahraničních věcí ČR
design Petr Štěpán (Studio Najbrt)
písmo Katarine