logo a vizuální styl Cukrář Skála
2017

klient Together
design Petr Štěpán
architektura Ph5
foto Kubo Krížo
marketing a produkce Yezede
web development Jan Borecký
písmo Mikser